Články

— Exekutorský úřad —

České Budějovice

Stránkování

<1 2 3 45 >
 
 
17.6.2024 Drazby exekutori | Informace a postup f_10_0.jpg

Exekuční dražba nemovitosti je jedním z efektivních způsobů, jak soudní exekutoři zajišťují úhradu dluhů dlužníků. Tento proces umožňuje prodej nemovitosti v dražbě a získání prostředků na úhradu pohledávek věřitelů. V tomto článku se podíváme na klíčové aspekty exekuční dražby nemovitosti a na to, jak tento proces probíhá pod vedením soudního exekutora Mgr. Jana Škorpila. více

17.6.2024 Kalkulacka exekuce | Výpočet srážek ze mzdy f_10_0.jpg

Pro výpočet exekuce ze mzdy platný pro rok 2024 můžete využít kalkulačku exekuce. Tento nástroj vám umožní snadno spočítat, kolik vám zůstane z čisté mzdy po provedení exekučních srážek. Výpočet je založen na aktuálních právních předpisech a zahrnuje všechny důležité faktory. více

17.6.2024 Exekuce na plat | Informace a postup f_10_0.jpg

Když se řekne exekuce, obvyklá představa je taková, že přijde exekutor a zabaví dlužníkovi majetek. Mnohem častějším způsobem vymáhání dluhů je dnes exekuce na plat neboli srážky ze mzdy a jiných příjmů. Tímto způsobem může exekutor vymáhat pohledávku na dálku, aniž by musel dlužníka osobně navštívit. Dlužník se tak o existenci nějaké exekuce dozví mnohdy až s nižší částkou na výplatní pásce. více

17.6.2024 Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti | Co znamená a jak postupovat f_10_0.jpg

Exekuce nemovitosti, resp. exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, je jedním ze způsobů, jakým lze provést exekuci, pokud dlužník není schopen či ochoten řádně uspokojit pohledávky věřitele. Ačkoli se jedná o krajní řešení, k němuž exekutor přistupuje až tehdy, když ostatní způsoby vymožení pohledávky selhaly, není to v praxi výjimečný případ. více

16.6.2024 Zastavení exekuce | Jak a kdy je možné zastavit exekuci f_10_0.jpg

Zastavení exekuce může nastat v několika situacích, například když exekuce neměla být nikdy zahájena, nebo důvod k jejímu vedení dodatečně zanikl. Od 1. ledna 2022 se zastavují i některé takzvané marné exekuce, tedy dlouhodobě bezvýsledné exekuce pro částky nižší než 1 500 Kč bez příslušenství, ve kterých se nedaří vymoci žádné plnění. Zastavení takových exekucí však může zabránit oprávněný (věřitel) tím, že složí u soudního exekutora stanovenou zálohu. více

16.6.2024 Exekuce 2024 | Změny v nezabavitelné částce a exekučních srážkách f_10_0.jpg

Rok 2024 přináší významné změny v oblasti exekucí a výpočtu nezabavitelné částky. Po několika letech postupného navyšování nezabavitelné částky dochází k jejímu snížení. To znamená, že dlužníci mohou očekávat vyšší srážky ze mzdy na úhradu svých dluhů. více

16.6.2024 Vypocet exekuce 2024 | Soudní exekutor Mgr. Jan Škorpil f_10_0.jpg

Exekuce na plat, známá také jako srážky ze mzdy, je jedním z nejběžnějších způsobů vymáhání dluhů. Při exekuci na plat dochází k pravidelným srážkám ze mzdy dlužníka, dokud není dluh plně splacen. V roce 2024 platí specifická pravidla pro výpočet exekučních srážek. Tento článek poskytne přehled o tom, jak se exekuce vypočítává a jaká je výše nezabavitelné částky. více

16.6.2024 Výpočet exekuce 2024 | Soudní exekutor Mgr. Jan Škorpil f_10_0.jpg

Exekuce na plat, známá také jako srážky ze mzdy, je jedním z nejčastějších způsobů vymáhání dlužné částky. Při exekuci na plat dochází k pravidelnému strhávání části mzdy dlužníka, dokud není dluh plně splacen. V roce 2024 došlo k několika změnám, které ovlivňují výpočet exekučních srážek. Tento článek poskytne přehled o tom, jak se výpočet exekuce provádí a jaká je výše nezabavitelné částky. více

16.6.2024 Mám exekuci a potřebuji půjčku | Soudní exekutor Mgr. Jan Škorpil f_10_0.jpg

Dostat se do složité finanční situace může každý. Předcházet zadlužení není těžké, ale když už se dostanete do exekuce, správná cesta ven nemusí být snadná. Půjčka na exekuci však není řešením. Pokud máte exekuci, měli byste se snažit dluh co nejrychleji splatit a nezadlužovat se více. více

16.6.2024 Revolut exekuce | Soudní exekutor Mgr. Jan Škorpil f_10_0.jpg

Soudní exekutor je klíčovou osobou při vymáhání pohledávek v České republice. Jedním z aktuálních témat je exekuce na účty vedené v Revolut, což je populární digitální banka. Tento článek se zaměřuje na specifika exekucí v souvislosti s účty Revolut a na služby exekutorského úřadu Mgr. Jana Škorpila. více

16.6.2024 Exekuční dražba nemovitosti | Soudní exekutor Mgr. Jan Škorpil f_10_0.jpg

Exekuční dražba nemovitosti je jedním z efektivních způsobů, jak soudní exekutoři zajišťují úhradu dluhů dlužníků. Tento proces umožňuje prodej nemovitosti v dražbě a získání prostředků na úhradu pohledávek věřitelů. V tomto článku se podíváme na klíčové aspekty exekuční dražby nemovitosti a na to, jak tento proces probíhá pod vedením soudního exekutora Mgr. Jana Škorpila. více

16.6.2024 Vypis exekuci | Soudní exekutor Mgr. Jan Škorpil f_10_0.jpg

Centrální evidence exekucí, kterou spravuje Exekutorská komora ČR, je důležitým nástrojem pro zjišťování informací o exekučních řízeních v České republice. Výpis z této evidence umožňuje fyzickým i právnickým osobám získat přehled o exekucích vedených proti nim či jiným osobám. Tento článek se zaměřuje na postup a výhody získání výpisu z Centrální evidence exekucí a na služby exekutorského úřadu Mgr. Jana Škorpila. více

16.6.2024 Mám exekuci a potřebuji účet | Soudní exekutor Mgr. Jan Škorpil f_10_0.jpg

Jedním z nejčastějších způsobů vymáhání dluhů je exekuce na účet. Při ní dochází k zablokování prostředků na bankovním účtu dlužníka, což mu znemožňuje disponovat s penězi na účtu – ať už jde o výběr hotovosti, platbu kartou nebo jiné transakce. V této situaci mnoho lidí napadne založit si nový účet. Ale je to při exekuci možné a pomůže to dlužníkovi? Nezablokuje exekutor i nový účet? více

16.6.2024 Kalkulacka exekuce 2024 | Výpočet nezabavitelné částky a srážek ze mzdy f_10_0.jpg

S nástupem roku 2024 přicházejí významné změny v oblasti exekucí a výpočtu nezabavitelné částky. Kalkulacka exekuce 2024 je nástroj, který vám umožní přesně zjistit, kolik peněz vám zůstane po provedení srážek ze mzdy v exekučním řízení. Tyto změny jsou důsledkem úprav normativních nákladů na bydlení a legislativních změn, které mají vliv na výši nezabavitelné částky. více

16.6.2024 Milostivé leto | Informace o odpuštění příslušenství dluhů f_10_0.jpg

Milostivé leto je speciální zákonná úprava umožňující dlužníkům odpuštění sankcí, úroků z prodlení a dalších nákladů spojených s jejich dluhy. Cílem této iniciativy je umožnit dlužníkům začít znovu bez tíže nahromaděných penále a dalších poplatků, které jim často brání ve splacení původního dluhu. více

16.6.2024 Exekutor | Soudní exekutor Mgr. Jan Škorpil f_10_0.jpg

Soudní exekutor je právnické povolání, které je klíčové pro zajištění vymáhání pohledávek v České republice. Podle exekučního řádu (zákona č. 120/2001 Sb.) má soudní exekutor veřejnoprávní oprávnění provádět exekuce a další činnosti stanovené zákonem. Všichni soudní exekutoři jsou povinně sdruženi v Exekutorské komoře České republiky. více

15.6.2024 Milostive leto | Soudní exekutor Mgr. Jan Škorpil f_10_0.jpg

Milostivé léto 2024 je speciální program, který umožňuje fyzickým osobám zažádat o odpuštění sankcí a dalších souvisejících nákladů z neuhrazených odvodů vůči zdravotní pojišťovně. Tato oddlužovací akce bude probíhat od začátku července do konce listopadu 2024. Milostivé léto se vztahuje výhradně na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a samoplátce, jejichž dluhy jsou vymáhány v daňové exekuci. více

15.6.2024 Exekutorský urad | Soudní exekutor Mgr. Jan Škorpil f_10_0.jpg

Exekutorský úřad je specializovaná instituce, která hraje klíčovou roli v systému vymáhání pohledávek v České republice. Úkolem exekutorských úřadů je zajistit řádné a efektivní provádění exekucí, které jsou nařízeny soudem nebo jinými oprávněnými orgány. Tento článek se zaměřuje na činnost exekutorského úřadu Mgr. Jana Škorpila, jednoho z renomovaných soudních exekutorů v České republice. více

15.6.2024 Rejstrik exekuci | Soudní exekutor Mgr. Jan Škorpil f_10_0.jpg

Centrální evidence exekucí, kterou spravuje Exekutorská komora ČR, je klíčovým nástrojem pro získání informací o exekučních řízeních v České republice. Rejstřík exekucí poskytuje fyzickým i právnickým osobám možnost zjistit podrobnosti o exekucích vedených proti nim nebo jiným osobám. Tento článek se zaměřuje na to, jak získat výpis z Centrální evidence exekucí, jaké informace lze z výpisu získat a proč je tato služba důležitá. více

15.6.2024 Exekuční řád | Informace o právním předpisu f_10_0.jpg

Exekuční řád, známý také jako zákon č. 120/2001 Sb., je klíčovým právním předpisem, který upravuje postavení a činnost soudních exekutorů v České republice. Tento zákon se zabývá nejen samotným prováděním exekucí, ale i organizací a funkcí exekutorské komory a dalšími souvisejícími otázkami. více

15.6.2024 Milostivé léto | Informace o odpuštění příslušenství dluhů f_10_0.jpg

Milostivé léto je zákonná úprava, která umožňuje dlužníkům mimořádné odpuštění příslušenství dluhů na sociálním pojištění, daních a některých dalších pohledávkách. Pro využití této možnosti musí dlužník zaplatit původní dluh v zákonem stanovené lhůtě. Žádosti o odpuštění příslušenství lze podávat od 1. července do 30. listopadu 2023. více

Euceb > Články