Pokyny pro povinného

Pokyny pro povinného

— Exekutorský úřad —

České Budějovice 

JAK UHRADIT EXEKUCI? 

Celkovou částku sestávající se z vlastního dluhu a dále nákladů exekuce je možné uhradit:

1) bankovním převodem nebo vkladem na jakékoli pobočce UniCreditBank, a.s. na účet soudního exekutora číslo: 1387279273/2700, do kolonky variabilní symbol se vyplní spisová značka bez lomítka (například 213 EX 1/17 bude variabilní symbol 117)


2) poukázkou typu A na účet soudního exekutora číslo: 1387279273/2700, do kolonky variabilní symbol se vyplní spisová značka bez lomítka (například 213 EX 1/17 bude variabilní symbol 117). Upozorňujeme, že v tomto případě nedojde k připsání částky na účet exekutora okamžitě.


3) v hotovosti v sídle Exekutorského úřadu České Budějovice, Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice v úředních hodinách.


V případě, že nemáte dostatek finančních prostředků je potřeba se dohodnout na přijatelné formě splátek, a to ve výše uvedených úředních hodinách.

Exekutorský úřad upozorňuje, že není příslušný k jednání ve věci žádosti o prominutí dluhu nebo jeho části. K takovému jednání je příslušný pouze oprávněný. Proto se s případnou žádostí o prominutí dluhu či jeho části obracejte přímo na oprávněného.

 

 

Euceb > Pokyny pro povinného