Právní předpisy

— Exekutorský úřad —

České Budějovice

 

99_1963 Sb. Občanský soudní řád (o.s.ř)

119_2001 Sb. Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

120_2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně zákonů

191_2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru SARS CoV-2

330_2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora

418_2001 Sb. Vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

 

 

 

 

 

 

Euceb > Právní předpisy