Články

— Exekutorský úřad —

České Budějovice

22.6.2024 Pohledávky vymáhání | Soudní exekutor Mgr. Jan Škorpil f_10_0.jpg

Vymáhání pohledávek je klíčovým procesem pro zajištění spravedlnosti a řádného fungování obchodních vztahů. Existují dva hlavní způsoby vymáhání pohledávek: mimosoudní a soudní vymáhání. více

22.6.2024 Splácení exekuce | Průvodce procesem a tipy na úspěšné splácení f_10_0.jpg

Exekuce příkazem k výplatě z bankovního účtu, známá také jako exekuce na účet, patří mezi nejběžnější způsoby vymáhání dluhů. Tento proces může trvat od několika měsíců až po několik let, v závislosti na ochotě a schopnosti dlužníka dluh splatit. Komunikace s exekutorem a prokázání snahy dluh uhradit může vést k odblokování účtu. více

22.6.2024 Exekuční návrh | Soudní exekutor Mgr. Jan Škorpil f_10_0.jpg

Dostali jste se do situace, kdy dlužník ani po pravomocném rozhodnutí soudu neplní své závazky? V takovém případě je možné podat exekuční návrh a zahájit exekuční řízení. Podívejme se, jak správně podat exekuční návrh a co vše musí obsahovat. více

22.6.2024 Exekuceinfo | Soudní exekutor Mgr. Jan Škorpil f_10_0.jpg

Exekuceinfo je důležitým zdrojem informací pro všechny, kteří se zajímají o problematiku exekucí. Tento článek vám poskytne podrobné informace o tom, co exekuce obnáší, jak probíhá exekuční řízení a jaké jsou práva a povinnosti jednotlivých účastníků. více

22.6.2024 Exekuční úřad | Jak funguje exekuční úřad a jeho role f_10_0.jpg

Exekuční úřad, vedený soudním exekutorem, je klíčovou institucí v procesu vymáhání dluhů. Podle § 1 odst. 1 exekučního řádu je soudní exekutor fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle exekučního řádu a byla pověřena exekutorským úřadem. Soudní exekutor vykonává exekuční činnost a další činnosti podle exekučního řádu. více

22.6.2024 Vypořádání spoluvlastnictví | Mgr. Jan Škorpil, soudní exekutor f_10_0.jpg

 

22.6.2024 Náklady exekuce | Jak se počítají a co zahrnují f_10_0.jpg

Náklady exekuce jsou částkou určenou na odměnu exekutora a úhradu dalších výdajů přímo souvisejících s exekucí. Samotná hodnota vymáhané pohledávky se do nákladů exekuce nezapočítává. Do nákladů exekuce patří následující položky: více

22.6.2024 Rozdělení spoluvlastnictví | Mgr. Jan Škorpil, soudní exekutor f_10_0.jpg

 

22.6.2024 Rychlé řešení pohledávek | Mgr. Jan Škorpil - soudní exekutor f_10_0.jpg

 

22.6.2024 Vymáhání dluhů | Soudní exekutor Mgr. Jan Škorpil f_10_0.jpg

Vymáhání dluhů je důležitým procesem pro zajištění spravedlnosti a finanční stability. Pokud jste půjčili peníze a dlužník je odmítá vrátit, je třeba postupovat systematicky a podle zákonných pravidel. Zde jsou kroky, které vám pomohou při vymáhání dluhů. více

21.6.2024 Dobrovolné dražby | Soudní exekutor Mgr. Jan Škorpil f_10_0.jpg

 

21.6.2024 Mezinárodní vymáhání pohledávek | Rady a postupy od exekutora Mgr. Jana Škorpila f_10_0.jpg

Pokud vaše firma čelí situaci, kdy její pohledávky přesahují hranice České republiky, možnosti právních opatření se mohou zdát složité. V takových případech je evropský příkaz k obstavení účtů klíčovým nástrojem, který umožňuje efektivní zablokování finančních prostředků dlužníka v jiném státě EU, s výjimkou Dánska. Tento příkaz představuje rychlý a přímý způsob, jak zajistit, že finanční prostředky nebudou přesunuty nebo utraceny před vyřešením pohledávky. více

21.6.2024 Justice cz exekuce | Soudní exekutor Mgr. Jan Škorpil f_10_0.jpg

Exekuční řízení je složitý proces, který může být pro mnoho lidí nepřehledný. Tento článek vám poskytne detailní informace o tom, jak exekuce probíhají, jaké jsou práva a povinnosti účastníků a jak se v exekučním řízení orientovat. více

21.6.2024 Proces vymáhání pohledávek | Soudní exekutor Mgr. Jan Škorpil f_10_0.jpg

Vymáhání pohledávek je nezbytným procesem pro zajištění finanční stability podniků a jednotlivců. Existují dva hlavní přístupy k vymáhání pohledávek: mimosoudní a soudní. více

21.6.2024 Exekucni navrh | soudní exekutor Mgr. Jan Škorpil f_10_0.jpg

Pokud věřitel chce zahájit exekuční řízení, musí podat exekuční návrh. Tento návrh se podává u soudního exekutora. Exekuční řízení je zahájeno ve chvíli, kdy je exekuční návrh doručen soudnímu exekutorovi. více

21.6.2024 Exekuce registr | Mgr. Jan Škorpil, soudní exekutor f_10_0.jpg

Centrální evidence exekucí (CEE) je veřejný seznam, který poskytuje informace o konkrétních pravomocných exekučních řízeních. Tento registr je spravován Exekutorskou komorou České republiky a slouží jako oficiální zdroj informací o exekucích. více

21.6.2024 Exekuce na důchod 2024 | Mgr. Jan Škorpil - soudní exekutor f_10_0.jpg

Exekuce na důchod je jednou z forem, jak mohou věřitelé vymáhat své pohledávky od dlužníků. Tento způsob je podobný exekuci na mzdu, ale má svá specifika, která je nutné znát, aby dlužník věděl, jaké jsou jeho práva a povinnosti. více

21.6.2024 Revolut a exekuce | Exekuce a právo f_10_0.jpg

Revolut, jako moderní finanční aplikace, nabízí řadu výhod, ale jak se to má s exekucemi? Může být účet v Revolutu zablokován exekutorem? Jaká jsou specifika spojená s používáním Revolutu v kontextu exekucí? V tomto článku si tyto otázky podrobně vysvětlíme. více

21.6.2024 Zastavení exekuce pro nemajetnost | Mgr. Jan Škorpil - soudní exekutor f_10_0.jpg

Zastavení exekuce pro nemajetnost představuje významnou úlevu pro dlužníky, kteří nemají dostatek majetku k úhradě svých dluhů. Exekuční řád umožňuje zastavit dlouhodobě bezvýsledné exekuce, což přináší jasnější pravidla a možnost řešení pro dlužníky i věřitele. více

21.6.2024 Promlčení exekuce 2024 | Mgr. Jan Škorpil - soudní exekutor f_10_0.jpg

Promlčení exekuce je důležitým právním institutem, který chrání dlužníky před neomezeným vymáháním dluhů. Promlčení práva znamená zásadní oslabení nároku věřitele, nikoli však jeho zánik. Pokud věřitel nevymáhá své právo u soudu během promlčecí doby a dlužník vznese námitku promlčení, soud nemůže věřiteli přiznat právo na plnění. více

21.6.2024 Exekutorské dražby | Informace o průběhu exekučních dražeb a jejich pravidlech f_10_0.jpg

Exekutorské dražby jsou důležitým nástrojem, jak soudní exekutor může zajistit uspokojení pohledávek věřitelů. Dražby nemovitostí probíhají zpravidla elektronicky prostřednictvím dražebního portálu. Datum, čas zahájení a předběžný čas ukončení dražby jsou stanoveny dražební vyhláškou, přičemž definitivní konec dražby závisí na případných příhozech. více

Stránkování

12 3 4 5 >
 
 
Euceb > Články