Články

— Exekutorský úřad —

České Budějovice

Stránkování

<1 2 34 5 >
 
 
19.6.2024 Zastavení exekuce 2024 | Jak zastavit exekuci v roce 2024 f_10_0.jpg

Zastavení exekuce je v roce 2024 stále aktuální téma, které zajímá mnoho lidí, kteří se ocitli v nepříjemné situaci exekučního řízení. Exekuční řízení je proces, který může mít závažné dopady na majetek a finanční situaci dlužníka. V tomto článku se dozvíte, jak postupovat, pokud se chcete bránit proti exekuci a jaké jsou možnosti zastavení exekuce. více

19.6.2024 Milostivé léto 3 | Jak využít mimořádné odpuštění dluhů f_10_0.jpg

Milostivé léto 3 představuje výjimečnou příležitost pro všechny, kdo chtějí uhradit své dluhy bez dalších poplatků a vícenákladů. Tato akce umožňuje klientům České správy sociálního zabezpečení a Finanční správy zbavit se penále a exekučních nákladů, pokud splní základní podmínku - uhradí původní dluh. více

18.6.2024 Exekuční příkaz | Co to je a jak funguje exekuční řízení f_10_0.jpg

Exekuční příkaz je rozhodnutí vydané soudním exekutorem, kterým se určuje způsob, jakým bude provedena exekuce, a jaký majetek dlužníka bude exekucí postižen. Tento příkaz má zásadní důsledky pro dlužníka, protože blokuje uvedený majetek a umožňuje exekutorovi provést exekuci dle stanovených podmínek. více

18.6.2024 Zjisteni exekuci | Jak získat výpis a proč je důležitý f_10_0.jpg

V životě může nastat situace, kdy je důležité ověřit, zda na vás nebo jinou osobu není vedena exekuce. Výpis z Centrální evidence exekucí je klíčovým nástrojem, který vám poskytne potřebné informace a ochrání vás před potenciálními komplikacemi. více

18.6.2024 Soudní exekutoři | Jak funguje exekuční řízení a dohled nad exekutory f_10_0.jpg

Soudní exekutoři hrají klíčovou roli v procesu vymáhání pohledávek. Jejich činnost je upravena zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), který jim svěřuje široké pravomoci při výkonu exekucí. Ministerstvo spravedlnosti vykonává státní dohled nad jejich činností, aby zajistilo dodržování zákonnosti a efektivitu exekučního řízení. více

18.6.2024 Promlčení exekuce | Jak zastavit exekuci díky promlčení f_10_0.jpg

Promlčení dluhu je právní institut, který může za určitých okolností vést k zastavení exekuce. Tento proces spočívá v tom, že po uplynutí určité doby věřitel ztrácí možnost vymáhat svůj nárok prostřednictvím soudního řízení. Jaké jsou podmínky promlčení exekuce, jak vznést námitku promlčení a jaká je promlčecí lhůta? více

18.6.2024 Marné exekuce 2024 | Vše, co potřebujete vědět f_10_0.jpg

V České republice je stále mnoho dlužníků, kteří čelí exekucím, které jsou nevymahatelné. Marné exekuce jsou ty, kde za posledních 6 let nebyla vymožena žádná částka, která by stačila alespoň na pokrytí nákladů exekuce. Novela exekučního řádu zavedla mechanismus pro zastavování těchto marných exekucí, což má výrazný dopad na exekuční řízení v roce 2024. více

18.6.2024 Pokračování exekuce po skončení insolvenčního řízení | Co potřebujete vědět f_10_0.jpg

Insolvenční řízení a následné oddlužení jsou procesy, které mohou dlužníkům pomoci zbavit se dluhů a začít znovu s čistým štítem. Pokračování exekuce po skončení insolvenčního řízení však není neobvyklé. Jakmile soud vydá rozhodnutí o osvobození dlužníka od zbylých dluhů, je důležité provést několik kroků k úplnému zastavení všech exekucí. více

18.6.2024 Minimální splátka exekuce | Nezabavitelná částka v exekuci f_10_0.jpg

Pokud se dostanete do exekuce nebo do insolvence a zahájíte proces oddlužení, vaše dluhy budou nebo mohou být uspokojovány pomocí srážek ze mzdy. Výši těchto srážek reguluje zákon tak, aby vám vždy zůstaly finance na pokrytí nezbytných životních nákladů. Jedná se o takzvanou nezabavitelnou částku, na kterou nesmí sáhnout ani insolvenční správce, ani exekutor. více

18.6.2024 Výpočet exekuce | Jak spočítat exekuční srážky v roce 2024 f_10_0.jpg

Exekuce představuje právní nástroj, kterým exekutor vymáhá pohledávky od dlužníků. Jedním z nejčastějších způsobů provedení exekuce je srážka ze mzdy. Jak ale správně vypočítat, kolik může být dlužníkovi sraženo? Výpočet exekuce se řídí zákonem a je třeba zohlednit několik faktorů. V tomto článku se podíváme na to, jak v roce 2024 vypočítat exekuční srážky. více

18.6.2024 Mobiliární exekuce | Co očekávat a jak se bránit f_10_0.jpg

Mobiliární exekuce je jednou z nejnepříjemnějších forem exekuce, kdy dochází k zabavení movitého majetku dlužníka. Exekutoři k ní přistupují pouze v případě, že není možné získat prostředky z bankovních účtů nebo srážkami ze mzdy. více

18.6.2024 Exekuce životní minimum | Jak se vypočítává a co ovlivňuje nezabavitelnou částku f_10_0.jpg

Při exekuci a insolvenci se často setkáváme s pojmem nezabavitelná částka. Jde o částku, kterou dlužníkovi z jeho měsíčních příjmů nesmí exekutor srazit a která mu zůstává k jeho potřebě. Pojďme se podívat na to, jak se tato částka vypočítává a co vše ji ovlivňuje. více

18.6.2024 Zastavování exekucí 2024 | Jak na to a co je potřeba vědět f_10_0.jpg

Exekuce je pro mnoho lidí velmi stresující situací. Jak však postupovat, pokud chcete exekuci zastavit v roce 2024? Existuje několik zákonných důvodů a postupů, které mohou vést k částečnému nebo úplnému zastavení exekuce. Pojďme se na ně podívat podrobněji. více

18.6.2024 Seznam exekuce | Jak získat výpis z centrální evidence exekucí f_10_0.jpg

Seznam exekuce je důležitým nástrojem pro získávání informací o probíhajících exekučních řízeních. Centrální evidence exekucí (CEE) poskytuje přístup k údajům o konkrétních pravomocných exekučních řízeních, což může být klíčové v mnoha životních situacích. více

17.6.2024 Dvě exekuce na plat | Co dělat a jak se bránit f_10_0.jpg

Mít nařízenou exekuci na plat je velmi nepříjemné, a co teprve, když jsou exekuce na plat dvě. Jak se v takové situaci vyznat a co dělat, aby byl váš příjem co nejlépe chráněn? Zde se dozvíte, jak postupovat, pokud máte nařízené dvě exekuce na plat. více

17.6.2024 Dražby exekutoři | Jak probíhají exekuční dražby a co očekávat f_10_0.jpg

Exekuční dražba nemovitosti je jedním z efektivních způsobů, jak soudní exekutoři zajišťují úhradu dluhů dlužníků. Tento proces umožňuje prodej nemovitosti v dražbě a získání prostředků na úhradu pohledávek věřitelů. V tomto článku se podíváme na klíčové aspekty exekuční dražby nemovitosti a na to, jak tento proces probíhá pod vedením soudního exekutora Mgr. Jana Škorpila. více

17.6.2024 Exekuce účet do mínusu | Jak postupovat při exekuci na účtu f_10_0.jpg

Exekuce příkazem k výplatě z bankovního účtu, známá jako exekuce na účet, je jednou z nejběžnějších a zároveň nejúčinnějších metod vymáhání dluhů. Exekutoři tímto způsobem mohou zasáhnout majetek dlužníka i na dálku, bez nutnosti předchozího kontaktu. Jak konkrétně probíhá exekuce na účet, jaké jsou její důsledky a co dělat, když se váš účet dostane do mínusu? více

17.6.2024 Exekuce na účet | Jak řešit blokaci účtu exekutorem f_10_0.jpg

Exekuce příkazem k výplatě z bankovního účtu, známá také jako exekuce na účet, představuje jednu z nejčastějších a velmi efektivních forem vymáhání dluhů. Exekutorům umožňuje dostat se k majetku dlužníka na dálku, aniž by bylo nutné jej předem kontaktovat. více

17.6.2024 Exekutor má smůlu | zastavování bezvýsledných exekucí f_10_0.jpg

Nová úprava zastavování tzv. bezvýsledných exekucí přináší významné změny pro exekutory i dlužníky. Zákon č. 255/2023 Sb., který vstoupil v platnost 26. srpna 2023, výrazně ovlivňuje způsob, jakým se bezvýsledné exekuce řeší. Tento zákon upravuje výši paušální náhrady nákladů exekuce na 750 Kč za úkony spojené se zastavením exekuce a stanovuje další klíčové aspekty procesu. více

17.6.2024 Mapa exekucí | Informace a data o exekucích v ČR f_10_0.jpg

Každý šestý člověk v Ústeckém a Karlovarském kraji čelí exekuci, jak ukazuje nová aplikace na webu mapaexekuci.cz. Tyto dva kraje vykazují nejvyšší podíl obyvatel s nezvládnutým dluhem. V průměru za celé Česko je exekuce vedena na 9,33 procenta lidí. více

17.6.2024 Zastavení exekucí | Jak zastavit exekuci a chránit svůj majetek f_10_0.jpg

Pokud nesouhlasíte s exekucí a domníváte se, že je proti vám vedena neoprávněně, můžete podat návrh na zastavení exekuce. To je relevantní zejména v případech, kdy byla pohledávka, která je vymáhána exekucí, již plně uhrazena před zahájením exekučního řízení nebo pokud vám nebyl doručen exekuční titul. Pokud byla zaplacena jen určitá část dluhu, můžete žádat částečné zastavení exekuce. více

Euceb > Články