Přednostní pohledávka | Exekuce a právo

20.6.2024

Přednostní pohledávka je termín, který označuje typ dluhu, jenž má v exekučním řízení přednost před jinými dluhy. V českém právním systému jsou přednostní pohledávky upraveny zákonem a zahrnují určité druhy závazků, které jsou společensky vnímány jako nejzávažnější. Mezi tyto pohledávky patří:

f_10_0.jpg

 • Výživné: Dlužné alimenty na děti nebo manžela/manželku.
 • Náhrada škody: Způsobená ublížením na zdraví nebo úmyslným trestným činem.
 • Mzdy a platy: Dlužné mzdy, platy nebo odměny za práci.
 • Dluhy na daních a poplatcích.
 • Dluh na sociálním a zdravotním pojištění.

Tyto pohledávky mají přednostní postavení, aby byly uhrazeny vždy před ostatními dluhy, což znamená, že při exekuci dlužníka jsou tyto závazky uspokojovány jako první.

Nepřednostní pohledávky jsou všechny ostatní dluhy, které nespadají do kategorie přednostních pohledávek. Patří sem například spotřebitelské úvěry, neuhrazené faktury za služby jako voda, elektřina nebo plyn, nezaplacené pokuty za dopravní přestupky a další. Tyto pohledávky mají nižší prioritu a mohou být uspokojeny až po přednostních pohledávkách.

Při exekuci formou srážek ze mzdy se rozdíl mezi přednostními a nepřednostními pohledávkami projevuje následovně:

 1. Nezabavitelná částka: Každý dlužník má nárok na nezabavitelnou částku, která se odečte od jeho čisté mzdy.
 2. Rozdělení zůstatku: Zůstatek mzdy po odečtení nezabavitelné částky se rozdělí na třetiny:
  • První třetina je určena primárně pro splátku nepřednostních pohledávek.
  • Druhá třetina slouží na přednostní pohledávky. Pokud dlužník žádné nemá, tuto částku obdrží.
  • Třetí třetina patří dlužníkovi spolu s nezabavitelnou částkou.

Pokud druhá třetina nestačí k uspokojení přednostních pohledávek, použije se na ně i první třetina. Nepřednostní pohledávky jsou pak uspokojovány pouze z první třetiny, a to podle pořadí doručení exekučních příkazů.

Pořadí uspokojování pohledávek je klíčové, zejména pokud má dlužník jak přednostní, tak nepřednostní pohledávky. Přednostní pohledávky mají absolutní prioritu, přičemž mezi nimi je na prvním místě vždy výživné. Následuje náhrada škody, dluhy na daních a poplatcích, mzdy a platy, a nakonec dluhy na sociálním a zdravotním pojištění.

Shrnutí: Rozdělení pohledávek na přednostní a nepřednostní se odvíjí od jejich společenské závažnosti. Tento typ pohledávky má zásadní význam pro věřitele, protože ovlivňuje šanci na její uspokojení. Výpis z registru exekucí může poskytnout představu o pravděpodobnosti úspěšnosti exekučního řízení.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se exekucí nebo potřebujete pomoc s jakýmkoli právním problémem, neváhejte se na nás a naše spolupracující advokáty obrátit. Naším cílem je poskytnout vám jasné a užitečné informace, které vám pomohou lépe porozumět vašim právům a povinnostem v rámci exekučního řízení a souvisejícím právním otázkám.

Euceb > Články > Přednostní pohledávka | Exekuce a právo
Všechny údaje jsou povinné.
Kde všude působíme:
Euceb.cz

E-mail: drazby@euceb.cz, podatelna@euceb.cz
Tel.: +420 776-539-339,
+420 608-096-010