Odkoupeni pohledavek | Výhody a postup

19.6.2024

Odkoupení pohledávek je proces, při kterém dochází k postoupení, financování, správě a inkasu krátkodobých, střednědobých nebo dlouhodobých pohledávek. Tyto pohledávky vznikají na základě dodávek zboží nebo služeb, většinou tuzemským odběratelům.

f_10_0.jpg

Výhody odkoupení pohledávek:

 1. Zvýšení konkurenceschopnosti: Možnost dodávat na volný dodavatelský úvěr.
 2. Rychlý přístup k finančním prostředkům: Ihned po dodávce lze získat finance v měně pohledávky.
 3. Snížení provozních nákladů: Správu pohledávek přebírá faktor.
 4. Zlepšení finančních ukazatelů: Snížení objemu pohledávek v rozvaze.

Jak funguje odkoupení pohledávek:

 1. Uzavření rámcové smlouvy: Dodavatel uzavírá s factoringovou společností rámcovou smlouvu o úplatném postoupení pohledávek s postihem nebo bez postihu.
 2. Dodávka zboží nebo služeb: Dodavatel dodá zboží, služby nebo stavební práce odběrateli.
 3. Postoupení pohledávky: Dodavatel postoupí pohledávku spolu s potřebnými dokumenty na factoringovou společnost.
 4. Oznámení odběrateli: Dodavatel zasílá odběrateli oznámení o postoupení pohledávky.
 5. Potvrzení odběratelem: Odběratel potvrzuje oznámení o postoupení pohledávky, pokud byla pohledávka postoupena bez postihu.
 6. Financování pohledávky: Factoringová společnost vyplácí dodavateli financování.
 7. Platba odběratelem: Odběratel platí fakturovanou částku na účet factoringové společnosti.

Co se stane, když pohledávka není uhrazena:

Pokud pohledávka není uhrazena k datu splatnosti, může v případě odkupů pohledávek s postihem dojít ke zpětnému postihu na dodavatele. Postihem se rozumí ručení klienta za dobytnost postoupených pohledávek.

Kdo může využívat odkoupení pohledávek:

 • Obchodní, výrobní nebo stavební společnosti a společnosti poskytující některé druhy služeb.
 • Jednorázové nebo opakované dodávky.
 • Pohledávky musí být před datem jejich splatnosti.
 • Na pohledávkách nesmí vázat právo třetích osob.
 • Obchodní vztah mezi dodavatelem a odběratelem nesmí omezovat postoupení pohledávky.

Výhody odkoupení pohledávek:

 • Okamžitý přístup k finančním prostředkům po dodávce.
 • Připsání finančních prostředků na účet klienta okamžitě.
 • Snížení provozních nákladů díky převzetí správy pohledávky faktorem.
 • Zlepšení finančních ukazatelů a snížení objemu pohledávek v rozvaze.
 • Možnost připravit odkoupení pohledávek již v předkontraktační fázi a zahrnout náklady do ceny dodávky.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se exekucí nebo potřebujete pomoc s jakýmkoli právním problémem, neváhejte se na nás a naše spolupracující advokáty obrátit. Naším cílem je poskytnout vám jasné a užitečné informace, které vám pomohou lépe porozumět vašim právům a povinnostem v rámci exekučního řízení a souvisejícím právním otázkám.

Euceb > Články > Odkoupeni pohledavek | Výhody a postup
Všechny údaje jsou povinné.
Kde všude působíme:
Euceb.cz

E-mail: drazby@euceb.cz, podatelna@euceb.cz
Tel.: +420 776-539-339,
+420 608-096-010