Nevymahatelné exekuce 2024 | Jak se zbavit nevymahatelných exekucí?

21.6.2024

Exekuce může být pro dlužníka značně stresující a náročnou situací, obzvláště pokud je exekuce vedena nezákonně nebo je nevymahatelná. Nevymahatelná exekuce je taková, kde exekutor nedokáže vymoci žádné prostředky ani po provedení všech dostupných úkonů. V roce 2024 přináší legislativa několik možností, jak se těchto exekucí zbavit nebo je zastavit.

f_10_0.jpg

Kde zjistit výši a existenci exekuce?

Výši a existenci exekuce si můžete ověřit v Centrální evidenci exekucí, kde naleznete všechny potřebné informace o exekuci, exekutorovi a výši dluhu. V případě exekuce na nemovitost jsou tyto informace k dispozici na katastru nemovitostí.

Jak se zbavit exekuce?

Existují tři hlavní způsoby, jak se zbavit exekuce:

  1. Splacení dluhu – Nejjednodušší, ale často dlouhotrvající metoda, která zahrnuje měsíční splátky dluhu nebo získání půjčky na jednorázové splacení.
  2. Zastavení nezákonné exekuce – Pokud je exekuce vedena nezákonně, lze ji zastavit podáním návrhu na zastavení exekuce.
  3. Vyhlášení insolvence – Efektivnější způsob, jak se zbavit dluhů, který zastaví exekuci a umožní lépe splatit závazky.

Jak zastavit nezákonnou exekuci?

V České republice je mnoho osob v exekuci, z nichž někteří mohou být v exekuci nezákonně. V těchto případech lze exekuci zastavit podáním návrhu na zastavení exekuce. Mezi nejčastější důvody pro zastavení exekuce patří:

  • Promlčení exekuce
  • Neplatné rozhodčí nálezy
  • Nemravné úroky nebo smluvní pokuty
  • Postižení majetku, který je ze zákona nepostižitelný
  • Blokování nezabavitelného minima na bankovním účtu

Jak postupovat při zastavování exekuce?

  1. Podání návrhu na zastavení exekuce – Návrh podáváte u exekutora nebo exekučního soudu a měl by obsahovat všechny potřebné informace a důkazy pro zastavení exekuce.
  2. Zhodnocení návrhu – Exekutor zhodnotí návrh a vyzve věřitele k vyjádření. Pokud nikdo proti návrhu neprotestuje, exekutor návrhu vyhoví. Pokud ne, předá jej exekučnímu soudu.

Zastavení exekuce pro nemajetnost

Pokud exekutor nezjistí žádný majetek nebo jeho hodnota nestačí ani k pokrytí nákladů exekuce, lze podat návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost. Soud exekuci zastaví, pokud je jasné, že dlužník nemá žádný postižitelný majetek.

Zastavení bezvýsledných exekucí

Od roku 2022 musí exekutor vyzvat věřitele, zda chce pokračovat v exekuci, pokud během šesti let od zahájení exekuce nebyla vymožena částka pokrývající náklady exekutora a předmětem exekuce není nemovitost. Pokud věřitel nesloží zálohu na další vedení exekuce, je exekuce zastavena.

Jak zastavit exekuci na výživné?

Pro zastavení exekuce na výživné je nutné doplatit dlužné výživné a pravidelně platit výživné dál. Soud následně rozhodne, zda exekuci zastaví.

Jak se zbavit exekuce s pomocí insolvence?

Vyhlášení insolvence, nebo osobního bankrotu, je efektivní způsob, jak se zbavit exekuce. Insolvence zastaví exekuci a umožní dlužníkovi splatit dluhy v rámci insolvenčního řízení.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se exekucí nebo potřebujete pomoc s jakýmkoli právním problémem, neváhejte se na nás a naše spolupracující advokáty obrátit. Naším cílem je poskytnout vám jasné a užitečné informace, které vám pomohou lépe porozumět vašim právům a povinnostem v rámci exekučního řízení a souvisejícím právním otázkám.

Euceb > Články > Nevymahatelné exekuce 2024 | Jak se zbavit nevymahatelných exekucí?
Všechny údaje jsou povinné.
Kde všude působíme:
Euceb.cz

E-mail: drazby@euceb.cz, podatelna@euceb.cz
Tel.: +420 776-539-339,
+420 608-096-010