Návrh na změnu účastníka v exekučním řízení vzor | Jak podat žádost

19.6.2024

V průběhu exekučního řízení může nastat situace, kdy je potřeba změnit účastníka řízení. Tento proces, známý jako procesní nástupnictví, je upraven v § 107a občanského soudního řádu (OSŘ). Procesní nástupnictví umožňuje, aby nový subjekt vstoupil do práv a povinností původního účastníka řízení, pokud dojde k právní skutečnosti, která tento převod práva umožňuje.

f_10_0.jpg

Co je procesní nástupnictví? Procesní nástupnictví je mechanismus, který umožňuje změnu účastníků řízení, když během probíhajícího soudního nebo exekučního řízení dojde k převodu nebo přechodu práva na jiný subjekt. Tato změna může být způsobena například postoupením pohledávky nebo jinými právními úkony.

Návrh na změnu účastníka v exekučním řízení: Návrh na změnu účastníka může podat ten, kdo se stane novým účastníkem řízení. Návrh by měl obsahovat následující náležitosti:

  • Údaje o původním a novém účastníkovi: Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo sídlo právnické osoby.
  • Specifikaci právního důvodu změny: Popis právní skutečnosti, která způsobila přechod práva (např. smlouva o postoupení pohledávky).
  • Označení exekutora nebo soudu: Jméno exekutora nebo název soudu, který vede exekuční řízení.
  • Datum a podpis: Datum podání návrhu a podpis nového účastníka.

Přílohy k návrhu: K návrhu je třeba připojit dokumenty, které prokazují přechod práva, jako je smlouva o postoupení pohledávky, a další relevantní listiny.

Postup při podání návrhu: Návrh se podává u příslušného exekučního soudu nebo exekutora. Soud nebo exekutor posoudí oprávněnost návrhu a rozhodne o změně účastníka řízení. Pokud návrh splňuje všechny zákonné náležitosti, soud nebo exekutor vydá rozhodnutí o změně účastníka.

Příklad vzoru návrhu na změnu účastníka:


Návrh na změnu účastníka v exekučním řízení

Adresát: [Název exekučního soudu nebo exekutora]

Datum: [Datum podání]

Věc: Návrh na změnu účastníka v exekučním řízení

Oprávněný: [Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu]

Povinný: [Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu]

Nový účastník: [Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu]

Specifikace právního důvodu: [Popis právní skutečnosti, např. smlouva o postoupení pohledávky]

Podpis: [Podpis nového účastníka]


Závěr: Změna účastníka v exekučním řízení je důležitý proces, který vyžaduje pečlivé dodržení zákonných náležitostí. Správně podaný návrh na změnu účastníka může výrazně ovlivnit průběh a výsledek exekučního řízení.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se exekucí nebo potřebujete pomoc s jakýmkoli právním problémem, neváhejte se na nás a naše spolupracující advokáty obrátit. Naším cílem je poskytnout vám jasné a užitečné informace, které vám pomohou lépe porozumět vašim právům a povinnostem v rámci exekučního řízení a souvisejícím právním otázkám.

Euceb > Články > Návrh na změnu účastníka v exekučním řízení vzor | Jak podat žádost
Všechny údaje jsou povinné.
Kde všude působíme:
Euceb.cz

E-mail: drazby@euceb.cz, podatelna@euceb.cz
Tel.: +420 776-539-339,
+420 608-096-010