Návrh na změnu exekutora | Jak postupovat při změně exekutora

20.6.2024

V průběhu exekučního řízení může nastat situace, kdy je potřeba změnit exekutora. Každý oprávněný má právo vybrat si exekutora, který bude provádět nucený výkon rozhodnutí. Volba exekutora je na oprávněném a není nutné ji odůvodňovat.

f_10_0.jpg

Délka exekučních řízení se může značně lišit, některá trvají měsíce, jiná roky. V případech delších řízení může být nutná změna exekutora, například pokud exekutor zemře, ztratí státní občanství, je omezen ve svéprávnosti, nebo je odvolán kvůli kárnému opatření či trestu odnětí svobody. Exekutor může také sám požádat o ukončení svého úřadu.

Pokud výkon exekutorského úřadu zanikne během exekučního řízení, obvykle je jmenován nový exekutor. Tento nový exekutor převezme všechny spisy a pokračuje v exekuční činnosti původního exekutora. Nový exekutor musí informovat účastníky řízení o změně a poučit oprávněného o možnosti požádat o změnu exekutora.

Změnu exekutora lze provést dvěma způsoby:

  1. Návrh oprávněného na změnu exekutora: Pokud souhlasí jak původní exekutor, tak nový exekutor, změna proběhne bez rozhodnutí soudu.
  2. Rozhodnutí exekučního soudu: Pokud exekutoři se změnou nesouhlasí, o změně rozhoduje soud na žádost oprávněného. Soud musí návrhu vyhovět, pokud osoba označená v návrhu je oprávněná k výkonu exekuční činnosti.

Formální náležitosti návrhu na změnu exekutora: Návrh musí obsahovat údaje o účastnících řízení, specifikaci návrhu, označení původního a nového exekutora, datum a podpis oprávněného. K návrhu se přikládají důkazy o oprávněnosti změny.

Postup při podání návrhu na změnu exekutora: Návrh se podává příslušnému exekučnímu soudu nebo přímo novému exekutorovi. Soud posoudí návrh a rozhodne o změně exekutora. Pokud dojde ke jmenování nového exekutora, tento přebírá všechny povinnosti původního exekutora a pokračuje v řízení.

Změna exekutora je důležitá, pokud oprávněný není spokojen s prací původního exekutora nebo pokud exekutor není schopen dále vykonávat svou činnost. Tento postup zajišťuje, že exekuční řízení může pokračovat efektivně a bez zbytečných průtahů.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se exekucí nebo potřebujete pomoc s jakýmkoli právním problémem, neváhejte se na nás a naše spolupracující advokáty obrátit. Naším cílem je poskytnout vám jasné a užitečné informace, které vám pomohou lépe porozumět vašim právům a povinnostem v rámci exekučního řízení a souvisejícím právním otázkám.

Euceb > Články > Návrh na změnu exekutora | Jak postupovat při změně exekutora
Všechny údaje jsou povinné.
Kde všude působíme:
Euceb.cz

E-mail: drazby@euceb.cz, podatelna@euceb.cz
Tel.: +420 776-539-339,
+420 608-096-010